Doanh nghiệp tại Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ NAM QUẢNG TRƯỜNG SỐ 1

Mã số thuế: 5400534710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Chung
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ NAM QUẢNG TRƯỜNG SỐ 3

Mã số thuế: 5400534319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Chung
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ NAM QUẢNG TRƯỜNG SỐ 2

Mã số thuế: 5400534069 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THẾ HÙNG
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THÍ NGHIỆM ĐIỆN CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5400533234 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chiến
Địa chỉ: Số nhà 133, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 01, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XNK ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 5400532505 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tiến
Địa chỉ: Số nhà 7, ngõ 44, đường Trần Quý Cáp, tổ 14, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400532329 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Dũng
Địa chỉ: Số 93 đường Thịnh Lang, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ 3F

Mã số thuế: 5400532304 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Số nhà 18, đường Trương Hán Siêu, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SEC

Mã số thuế: 5400531283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số nhà 119, tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN STC HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524511 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phồn
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TẦM LONG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400523765 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 106, tổ 2, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAO RĂM

Mã số thuế: 5400523395 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH SƠN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400523317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phồn
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH 1TV MINH KHUÊ HB

Mã số thuế: 5400522553 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Luật
Địa chỉ: Số nhà 150 đường Thịnh Minh, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NAM MINH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400522345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Số nhà 96, tổ 7, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CẨM TÚ

Mã số thuế: 5400521398 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN SUYÊN
Địa chỉ: Số nhà 19, tổ 9, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5400520845 - Đại diện pháp luật: QUÁCH THỊ DUYÊN
Địa chỉ: Đường Vĩnh Điều, tổ 9, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NHL HOLDINGS

Mã số thuế: 5400520570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ 1 cảng Chân Dê, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG HB

Mã số thuế: 5400519688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 5400519430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Chung
Địa chỉ: Khu cảng Chân dê, Tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIA LAI

Mã số thuế: 5400519423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Chung
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAGOTA BITA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519247 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh Hòa
Địa chỉ: Số nhà 99, Tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG MINH HB

Mã số thuế: 5400519007 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: SN17, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HTH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400515972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hạnh
Địa chỉ: SN 42, ngõ 49, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH GIA VỊ DOISPICE

Mã số thuế: 5400515154 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Thành
Địa chỉ: Số nhà 40, đường Phùng Hưng 4, tổ 14, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ƯƠM TẠO TIỀM NĂNG TRẺ

Mã số thuế: 5400513950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Số 27, ngõ 50 đường Thịnh Minh, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH HÒA SƠN

Mã số thuế: 5400512347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 195, tổ 2, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANG MINH

Mã số thuế: 5400511632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Số 52, ngõ 50, đường Thịnh Minh, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5400511311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Sơn
Địa chỉ: Số nhà 37, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG HP

Mã số thuế: 5400510163 - Đại diện pháp luật: Trần Phương
Địa chỉ: Số nhà 50, tổ 2, đường Trương Hán Siêu, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ROYAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400509249 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Kiểm
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THIÊN TÂM

Mã số thuế: 5400507393 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích Diệp
Địa chỉ: Số nhà 302, tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN EDABA

Mã số thuế: 5400506978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang.
Địa chỉ: Số nhà 24, đường Trương Hán Siêu, tổ 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH HB

Mã số thuế: 5400505526 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: SN 32, Tổ 11, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KIM MINH

Mã số thuế: 5400505519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Kim
Địa chỉ: Tòa nhà số 8, khu đô thị Cảng Chân Dê, đường Trương Hán Siêu, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC SƠN 68

Mã số thuế: 5400505244 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Sơn
Địa chỉ: Số nhà 7, tổ 7, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN PHÁT ĐIỆN VI ANH

Mã số thuế: 5400504226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400503504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Cường
Địa chỉ: Số 16, đường Trương Hán Siêu, tổ 10, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT HÀN - HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400502638 - Đại diện pháp luật: Mai Huy Văn
Địa chỉ: Số 139, đường Thịnh Lang, tổ 3, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT HB

Mã số thuế: 5400497314 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: Số nhà 67, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÁNH GIA VIỆT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400497258 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thoại
Địa chỉ: Tổ 14, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ LONG MÔN

Mã số thuế: 5400492468 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Số 8, đường Trần Nhân Tông, tổ 11, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC CƯỜNG 68

Mã số thuế: 5400491520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 105 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI HÀ NINH HB

Mã số thuế: 5400491030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Động
Địa chỉ: Số nhà 06, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5400489271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ XANH HB

Mã số thuế: 5400487690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung
Địa chỉ: Số nhà 43, ngõ 44, đường Trần Quý Cáp, tổ 14, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM ĐỨC

Mã số thuế: 5400487362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Hương
Địa chỉ: Số nhà 17, đường Phùng Hưng, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI LINH AN

Mã số thuế: 5400487330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Linh
Địa chỉ: Số 106, tổ 23, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TNL SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400486792 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Số nhà 14 ngõ 2, tổ 14, đường Phùng Hưng, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHONG HB

Mã số thuế: 5400485661 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tình
Địa chỉ: Khu Dân Cư Cảng Chân Dê, tổ 2, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH SHIDE VIỆTNAM

Mã số thuế: 5400485421 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lánh
Địa chỉ: Đại Lộ Thịnh Lang, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình