Doanh nghiệp tại Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400542905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lương
Địa chỉ: Nhà Ông Nguyễn Văn Viễn, xóm Máy 4, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HT INTERNATIONAL

Mã số thuế: 5400535136 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thức
Địa chỉ: Xóm Đao, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400533033 - Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Máy 4, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 5400530000 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đông
Địa chỉ: Xóm Máy 2, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV AN PHÁT HB

Mã số thuế: 5400529213 - Đại diện pháp luật: Trịnh Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Tiểu khu, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400493599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Chình
Địa chỉ: Xóm Máy 4, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400482741 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Hưng, xóm Máy 2, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400395954 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoà Bình, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUY PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 5400372160 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thịnh
Địa chỉ: Xóm Đông Lạnh, Xã Hòa Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400344847 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoà Bình - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Hoà Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400344879 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoà Bình - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Hoà Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình