Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ MÃI

Mã số thuế: 1900688510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ở
Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ TÂY NAM

Mã số thuế: 1900680896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hậu
Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUYỀN TRÂN

Mã số thuế: 1900680222 - Đại diện pháp luật: TRẦN MINH LUÂN
Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 1900667052 - Đại diện pháp luật: Trịnh Trung Hiếu
Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH LAM THUYÊN SOLAR

Mã số thuế: 1900666394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Tiếp
Địa chỉ: Số 168A, Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU ÚT TÍM

Mã số thuế: 1900663386 - Đại diện pháp luật: Cao Yến Ly
Địa chỉ: ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1900658072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÁT LÊ GIA

Mã số thuế: 1900656501 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hạ
Địa chỉ: ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MTV ÁNH KIỀU BEAUTY

Mã số thuế: 1900652842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Kiều
Địa chỉ: ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THANH SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900649984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sanh
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ THANH SƠN

Mã số thuế: 1900642643 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngỗ
Địa chỉ: ấp Thanh Sơn, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH BẢO KHIÊM BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900629787 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Khoa
Địa chỉ: Số 088, ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900626698 - Đại diện pháp luật: Trương Sơn Đẹp
Địa chỉ: Số 112A, ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 1900624235 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Diệu
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THÀNH TRUNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900623087 - Đại diện pháp luật: Tạ Công Thắng
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN NGUYỄN BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900612656 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ DIỆU LINH

Mã số thuế: 1900607695 - Đại diện pháp luật: Võ Chí Trung
Địa chỉ: Số 25A, ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ QUỐC THỐNG

Mã số thuế: 1900595048 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Thống
Địa chỉ: Số 94, ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÙNG CƯỜNG KHANH

Mã số thuế: 1900593724 - Đại diện pháp luật: Lê Vủ Khanh
Địa chỉ: ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH TOÀN

Mã số thuế: 1900592914 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn
Địa chỉ: ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG QUYÊN

Mã số thuế: 1900432124 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 180 ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH A

Mã số thuế: 1900416066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MINH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 1900297362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sanh
Địa chỉ: Số 93/1, ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN LIÊM

Mã số thuế: 1900170824 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Liêm
Địa chỉ: 26A, ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu