Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH TRÍ BÙI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900688662 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Trí
Địa chỉ: Ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LA GIA

Mã số thuế: 1900685950 - Đại diện pháp luật: La Hoàng Tâm
Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG TRUNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900685333 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Trúc
Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1900682808 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Trường
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN VIỆT NOR

Mã số thuế: 1900677452 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thiện
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VIỆT NO

Mã số thuế: 1900676145 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thiện
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1900667380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tạo
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VĨNH BẢO

Mã số thuế: 1900667246 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoài
Địa chỉ: Số 90, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THIỆN QUANG

Mã số thuế: 1900664848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Trọng
Địa chỉ: Số 88, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHÚ QUANG

Mã số thuế: 1900664830 - Đại diện pháp luật: Ngô Tén Lến
Địa chỉ: Số 100, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỨC QUANG

Mã số thuế: 1900664816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lệ Nguyên
Địa chỉ: Số 82, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAN LẤP NĂM THẮNG

Mã số thuế: 1900658428 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tạo
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN PHÒNG PHẨM TIỂU PHỤNG

Mã số thuế: 1900658185 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiểu Phụng
Địa chỉ: ấp Do Thới, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HOÀNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VĨNH THÀNH

Mã số thuế: 1900655498 - Đại diện pháp luật: Quách Minh Luân
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN MỸ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900646736 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYỄN THẮNG

Mã số thuế: 1900641960 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIÊN DI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900638446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 123 ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CHI HỘI HƯNG MỸ TỰ

Mã số thuế: 1900637178 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hiển
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN QUỐC DUY

Mã số thuế: 1900626786 - Đại diện pháp luật: Trương Huỳnh Hữu Tâm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900623217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lộc
Địa chỉ: ấp 15 A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1900607920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 88, ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHỰT TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900601365 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phì
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI SẢN SỐNG NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 1900596404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Đúng
Địa chỉ: Số 62, ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 1900574383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Trang
Địa chỉ: Số 111, ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ VĂN TÈO

Mã số thuế: 1900571992 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tèo
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH GIA LỘC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900562525 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Khải
Địa chỉ: Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUÂN KHÁNH

Mã số thuế: 1900501829 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Oanh
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 1900421644 - Đại diện pháp luật: Thái Thành Nhân
Địa chỉ: Số 35, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH MỸ A2

Mã số thuế: 1900416309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

MẪU GIÁO HOA SEN

Mã số thuế: 1900416235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DNTN XÂY DỰNG LÝ THANH

Mã số thuế: 1900352905 - Đại diện pháp luật: Lý Thanh
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHƯỚC ĐIỀN

Mã số thuế: 1900102824 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Phong
Địa chỉ: ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT I

Mã số thuế: 1900291145 - Đại diện pháp luật: Phùng Anh Thư
Địa chỉ: Số 02, ấp 15 A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND XÃ VĨNH MỸ A

Mã số thuế: 1900177139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu