Doanh nghiệp tại Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU NGHỊ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900686866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĂN UỐNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 1900686601 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Nghĩa
Địa chỉ: Ấp 33, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN ĐOÀN BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900686425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Ấp 36, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HỒ NAM

Mã số thuế: 1900686175 - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Số 03, Ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 1900684361 - Đại diện pháp luật: Khấu Vủ Linh
Địa chỉ: Ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIETBUILD

Mã số thuế: 1900684241 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Quyền
Địa chỉ: Ấp Hậu Bối II, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HỮU NGUYÊN

Mã số thuế: 1900672782 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Quắn
Địa chỉ: Ấp Ninh Lợi, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHAN GIA HUY

Mã số thuế: 1900665016 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ấp Ninh Lợi, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900663900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tuấn
Địa chỉ: ấp 38, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THỦY LỢI NGÂN KHÁNH

Mã số thuế: 1900662086 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Minh Tân
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI MỸ HẰNG

Mã số thuế: 1900661815 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Hằng
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN ĐỨC NHUẬN

Mã số thuế: 1900658442 - Đại diện pháp luật: Phan Đức Nhuận
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VĂN MẾN

Mã số thuế: 1900657921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: ấp Ninh Lợi, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XAY XÁT THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 1900657907 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Tràm 1, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ CHÍ PHẢI

Mã số thuế: 1900656438 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phải
Địa chỉ: ấp Hậu Bối II, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 1900649293 - Đại diện pháp luật: Khấu Vũ Linh
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH PHÁT BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900645732 - Đại diện pháp luật: Lý Minh Thân
Địa chỉ: Số 136, ấp 36, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA PHÁT

Mã số thuế: 1900643781 - Đại diện pháp luật: Thạch Văn Ngơn
Địa chỉ: ấp Ninh Lợi, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU CÁ SẤU BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900635452 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Những
Địa chỉ: ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900627564 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Quyền
Địa chỉ: ấp Hậu Bối 2, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 1900625101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƯỞNG

Mã số thuế: 1900623344 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hưởng
Địa chỉ: ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG CÂY TRỒNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900607180 - Đại diện pháp luật: Khấu Vủ Linh
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH DIỆU B

Mã số thuế: 1900416323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG KIM CHI

Mã số thuế: 1900269809 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Phong
Địa chỉ: ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND XÃ MINH DIỆU

Mã số thuế: 1900177241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu