Doanh nghiệp tại Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO LÂM

Mã số thuế: 5702136610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ĐẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5702075848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hưng
Địa chỉ: Xóm 2, Cầu Trắng, Thôn khe,, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

ĐINH MẠNH QUỲNH

Mã số thuế: 5702035732 - Đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Giữa, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚC QN

Mã số thuế: 5702025741 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Phúc
Địa chỉ: Tổ 2, thôn Khe, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701982441 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Chí
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 5701975878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG TH&THCS CỘNG HÒA

Mã số thuế: 5701948987 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TUYỂN

Mã số thuế: 5701934293 - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Tuyển
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Khe, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC LINH

Mã số thuế: 5701907451 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Anh
Địa chỉ: Xóm 3,thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG 999

Mã số thuế: 5701843649 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phương
Địa chỉ: Cầu Cái Tanh 2, thôn Cái Tanh, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH TÙNG SƠN QN

Mã số thuế: 5701825544 - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5701797897 - Đại diện pháp luật: Hà Công Định
Địa chỉ: Xóm 1,thôn ngoài, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÚ BÌNH

Mã số thuế: 5701794198 - Đại diện pháp luật: Đào Vũ Nguyên
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG QN

Mã số thuế: 5701762044 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Chí
Địa chỉ: Xóm 2 - thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ THU

Mã số thuế: 5701728847 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Tuy
Địa chỉ: Cầu gốc thông, Thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH

Mã số thuế: 5701642533 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG HÒA

Mã số thuế: 5701627373 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ CỘNG HÒA

Mã số thuế: 5701627341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HÒA

Mã số thuế: 5701627366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 5700828736 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Duy
Địa chỉ: Cầu gốc thông, thôn Cầu Trắng, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HOÀ - THỊ XÃ CẨM PHẢ

Mã số thuế: 5700804245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cộng Hoà, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CỘNG HOÀ - THỊ XÃ CẨM PHẢ

Mã số thuế: 5700774706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cộng Hoà, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỐM XÂY DỰNG CẨM PHẢ

Mã số thuế: 5700463394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Toán
Địa chỉ: Thôn Hà Chanh, Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh