Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HẢI

Mã số thuế: 5702128391 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Xóm 2, thôn 3, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH HÀ MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 5702003191 - Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH BÌNH QUYẾT

Mã số thuế: 5702002078 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Minh Quyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH,DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5701886360 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Kỳ
Địa chỉ: Xóm 3,thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

ĐỖ VĂN HIỀN

Mã số thuế: 5701776791 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiền
Địa chỉ: thôn 3 xã Cẩm Hải, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CẨM HẢI

Mã số thuế: 5701747102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy
Địa chỉ: thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ CẨM HẢI

Mã số thuế: 5701649708 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cẩm Hải, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HẢI

Mã số thuế: 5701639795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cẩm Hải, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI

Mã số thuế: 5701627292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HẢI THỊ XÃ CẨM PHẢ

Mã số thuế: 5700928138 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cẩm Hải, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CẨM HẢI - THỊ XÃ CẨM PHẢ

Mã số thuế: 5700804277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 xã Cẩm Hải, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THANH ĐỊNH

Mã số thuế: 5700526809 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Định
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh