Doanh nghiệp tại Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NEVADA GROUP

Mã số thuế: 2601095779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẤT TỔ

Mã số thuế: 2601091502 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HƯỞNG TUẤN

Mã số thuế: 2601079946 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Hưởng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MỲ GẠO CƯỜNG THỦY

Mã số thuế: 2601077787 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH KHANG

Mã số thuế: 2601055649 - Đại diện pháp luật: Ong Kim Hào
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2601054772 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2601049194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Liễu
Địa chỉ: Khu 1, xóm Tân Tiến, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG AN

Mã số thuế: 2601043530 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Ninh
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHIẾN LINH

Mã số thuế: 2601039703 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: Khu 1, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ANH MINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601023196 - Đại diện pháp luật: Cao Cường
Địa chỉ: Khu 9, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT TRÌ ECO FARM

Mã số thuế: 2601018502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601017202 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN LẬP

Mã số thuế: 2601004073 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Chung
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600997809 - Đại diện pháp luật: Thạch Văn Quang
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TIN HỌC HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2600981573 - Đại diện pháp luật: Lã Việt Hồng
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG PHÚC MINH

Mã số thuế: 2600966279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ MÌ GẠO HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600963253 - Đại diện pháp luật: Cao Đăng Duy
Địa chỉ: Khu 9, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CHIẾN XUYÊN

Mã số thuế: 2600956672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: Khu 1, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TN NGỌC HƯNG PT

Mã số thuế: 2600943930 - Đại diện pháp luật: Cao Như Ngọc
Địa chỉ: Số 2 - Khu 3, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2600936549 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Đăng
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TIẾN

Mã số thuế: 2600685888 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Tiến
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600496295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hùng Lô - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600478962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hoa
Địa chỉ: Xã Hùng Lô - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 2600428270 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thường
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600344020 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Xã Hùng lô - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hùng lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2600300792 - Đại diện pháp luật: Cao Quốc Thắng
Địa chỉ: Khu 9 , xã Hùng lô, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG NGỌC

Mã số thuế: 2600271492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lương
Địa chỉ: SN2 - Phố chợ Hùng lô, Xã Hùng lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

UBND XÃ HÙNG LÔ

Mã số thuế: 2600213469 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Khu 4 - Xã Hùng Lô, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ