Doanh nghiệp tại Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600987688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khu 4, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẢO LỢI

Mã số thuế: 2600960862 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Lợi
Địa chỉ: Khu 2, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CỬA VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2600885100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600495686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600495213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN XÃ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600438166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu 4, xã Tân Đức, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ