Doanh nghiệp tại Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XNK TUỆ PHONG

Mã số thuế: 4900894406 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH AN TRI

Mã số thuế: 4900699500 - Đại diện pháp luật: Lý Hồng Nguyệt
Địa chỉ: Thôn An Tri, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦN NON XÃ BÌNH TRUNG

Mã số thuế: 4900442657 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BÌNH TRUNG

Mã số thuế: 4900442576 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TH& THCS XÃ BÌNH TRUNG

Mã số thuế: 4900418492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TRUNG

Mã số thuế: 4900275244 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Trung - Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ Ô TÔ

Mã số thuế: 4900226060 - Đại diện pháp luật: Bùi Hồng Quân
Địa chỉ: Thôn An Tri, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn