Doanh nghiệp tại Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON SONG GIÁP

Mã số thuế: 4900420815 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phân trường Bản Tuốn, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

TRƯỜNG TH & THCS SONG GIÁP

Mã số thuế: 4900420734 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phiêng Khảo, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn