Doanh nghiệp tại Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4201916248 - Đại diện pháp luật: Phạm Lộc
Địa chỉ: Đồng Xuân, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NHÀ

Mã số thuế: 4201914106 - Đại diện pháp luật: TRẦN PHẠM TRUNG HIẾU
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI NHÀ

Mã số thuế: 4201914138 - Đại diện pháp luật: TRẦN NGỌC HẮT
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC HUY

Mã số thuế: 4201889971 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Thanh Thảo
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THE MOSHAV FARM

Mã số thuế: 4201889386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tá Đông
Địa chỉ: Thôn 3 Suối Mơ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH NINH HÒA

Mã số thuế: 4201889153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Lý
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NHÀ

Mã số thuế: 4201888128 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hắt
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH TDS

Mã số thuế: 4201868033 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Dương
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NINH THƯỢNG

Mã số thuế: 4201854513 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH HẢI DŨNG NT

Mã số thuế: 4201804103 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT BẢO ANH

Mã số thuế: 4201725557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG MẪU GIÁO NINH THƯỢNG

Mã số thuế: 4201011626 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phi Phụng
Địa chỉ: Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THƯỢNG

Mã số thuế: 4200925546 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM

Mã số thuế: 4200665136 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cận
Địa chỉ: Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

UBND XÃ NINH THƯỢNG

Mã số thuế: 4200282486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Tứ, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa