Doanh nghiệp tại Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AQUA CITY

Mã số thuế: 4201927426 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thủy Hường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH EMPRISE CITY - THÀNH PHỐ ĐẾ VƯƠNG

Mã số thuế: 4201926983 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thủy Hường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN TH

Mã số thuế: 4201927063 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thủy Hường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG THÁI AN KHANG

Mã số thuế: 4201911994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thế
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SINH HỌC KTECH

Mã số thuế: 4201907620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Huy
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MINH QUANG

Mã số thuế: 4201903376 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nha Trang
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẶT TRỜI XANH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201897203 - Đại diện pháp luật: Ðặng Linh Chi
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ KIM VINH

Mã số thuế: 4201896954 - Đại diện pháp luật: Hồ Ðoàn Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUỲNH ANH

Mã số thuế: 4201896231 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thủy Hường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201892974 - Đại diện pháp luật: Đinh Tấn Toàn
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 4201888706 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Vũ
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH TÂN

Mã số thuế: 4201876556 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thoan
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG DECO KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201864293 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SẢN VIỆT

Mã số thuế: 4201863081 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành
Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NINH TÂN

Mã số thuế: 4201854471 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thạnh
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM TÂN ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4201850237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hàn Liên Toàn
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH SEVEN FARM

Mã số thuế: 4201650340 - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Long
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH TÂN

Mã số thuế: 4200944193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH TÂN

Mã số thuế: 4200925592 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG MẪU GIÁO NINH TÂN

Mã số thuế: 4200868094 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Mã số thuế: 4200665182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa