Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÙI TIẾN SƠN

Mã số thuế: 3002261789 - Đại diện pháp luật: BÙI TIẾN SƠN
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế: 3002261771 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG VĂN ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 3002261683 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 3002228679 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Bắc Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT 95

Mã số thuế: 3002142679 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoa
Địa chỉ: Thôn Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUANG TÚ 68

Mã số thuế: 3002142654 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn Bắc Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHÚC VƯỢNG

Mã số thuế: 3002130666 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Kiên
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAI XUÂN

Mã số thuế: 3002106487 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Xuân
Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Xuân, thôn Bắc Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬT OANH

Mã số thuế: 3002076987 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Chiến Thuật, thôn Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC HUY KỲ ANH

Mã số thuế: 3002076049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lân
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Lân, thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DANH HIỆU

Mã số thuế: 3002068898 - Đại diện pháp luật: Mai Danh Hiệu
Địa chỉ: Tại nhà ông Mai Danh Hiệu, thôn Bắc Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 3002038251 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CHỢ KỲ HÀ

Mã số thuế: 3001933798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dụng
Địa chỉ: Thôn Bắc Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON KỲ HÀ

Mã số thuế: 3001924828 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hợi
Địa chỉ: Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG THCS KỲ HÀ

Mã số thuế: 3001748298 - Đại diện pháp luật: Dương Thăng Long
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DV TH PHÚ NHÂN ÁI

Mã số thuế: 3001674455 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Ái
Địa chỉ: Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TIỂU LÁNG

Mã số thuế: 3001656590 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Anh
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN BẮC

Mã số thuế: 3001571756 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Bắc
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Bắc,Thôn Bắc Hà (Hiệu chỉnh lần 1), Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUYỀN GIANG

Mã số thuế: 3001482143 - Đại diện pháp luật: Trần Chiến Thuật
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Chiến Thuật, thôn Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP NAM HÀ I

Mã số thuế: 3001095497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Vũ
Địa chỉ: (Thay đổi lần 3) Tại nhà ông Nguyễn Tiến Vũ, Xóm Nam Hà I, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KỲ HÀ

Mã số thuế: 3000676989 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ HÀ

Mã số thuế: 3000675061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND XÃ KỲ HÀ

Mã số thuế: 3000206912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh