Doanh nghiệp tại Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM LONG

Mã số thuế: 3002144595 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ EVERFARM

Mã số thuế: 3002140093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MTT

Mã số thuế: 3002112307 - Đại diện pháp luật: Thiều Quang Nhàn
Địa chỉ: Nhà ông Thiều Quang Thường, thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3002035444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Tình), Thôn Tân Tiến, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HOAN SỬU

Mã số thuế: 3002023865 - Đại diện pháp luật: Phan Công Sửu
Địa chỉ: tại nhà ông Phan Công Sửu, thôn Trần phú, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3002020790 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Nguyên
Địa chỉ: (Nhà ông Phùng Văn Nguyên), Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HIẾU

Mã số thuế: 3001942337 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Tân Tiến, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN DŨNG

Mã số thuế: 3001933237 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Công Ba, Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON KỲ HƯNG

Mã số thuế: 3001924810 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Anh
Địa chỉ: Tân Tiến, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH HUANG XI

Mã số thuế: 3001612508 - Đại diện pháp luật: Chen Lung Tsai
Địa chỉ: Thôn Cồn Nêu-Cụp Xôi, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LỢI CHÂU

Mã số thuế: 3001209666 - Đại diện pháp luật: Chen Lung Tsai
Địa chỉ: Thôn Cồn Nêu - Cụp Xôi, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ HƯNG

Mã số thuế: 3000677693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hưng, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND XÃ KỲ HƯNG

Mã số thuế: 3000167702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tài
Địa chỉ: Kỳ Hưng, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh