Doanh nghiệp tại Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE MÁY VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 6001740382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiêm
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHĂN NUÔI CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 6001739348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHĂN NUÔI THÀNH ANH

Mã số thuế: 6001738425 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Minh Anh
Địa chỉ: thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH CHỢ EA SÚP

Mã số thuế: 6001725024 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẮK LẮK XANH

Mã số thuế: 6001722048 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Dũng
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TM HÒA PHÁT

Mã số thuế: 6001691128 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn 17, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG MINH EA SÚP

Mã số thuế: 6001684794 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dương
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XD BẢO LONG

Mã số thuế: 6001685290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÔ KIÊN

Mã số thuế: 6001683208 - Đại diện pháp luật: Ngô Thái Kiên
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NAM GIA LONG

Mã số thuế: 6001672809 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA RÔK

Mã số thuế: 6001635130 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Toàn
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ ĐTXD, QL KHAI THÁC CHỢ EA RỐK

Mã số thuế: 6001611891 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Xã Ea Rốk, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XE MÁY VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 6001589043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phác
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

BAN PHÁT TRIỂN XÃ EA RỐC - HUYỆN EA SÚP

Mã số thuế: 6001505290 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn 07, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG EA RÔK

Mã số thuế: 6001433078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001393033 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Lực
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHÚC TIÊN LỢI

Mã số thuế: 6001392939 - Đại diện pháp luật: Ngô Tuấn Lợi
Địa chỉ: Ki ốt 13, chợ Ea Rốk, thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUỐC LƯU

Mã số thuế: 6001220136 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Lưu
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HIẾU

Mã số thuế: 6001078641 - Đại diện pháp luật: Ngô Sỹ Hiếu
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TUẤN ANH

Mã số thuế: 6000968296 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tám
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON EA RÔK

Mã số thuế: 6000937900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 07, Xã Ea Rôk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 6000932701 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Ea Rôk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã số thuế: 6000918217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Ea Rôk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆP HỢI

Mã số thuế: 6000295604 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Điệp
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc