Doanh nghiệp tại Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 6001699511 - Đại diện pháp luật: Bạch Thành Hưng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VĂN BIỀN

Mã số thuế: 6001698878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biền
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP UYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001698934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyên Phương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VĂN TUẤN

Mã số thuế: 6001698892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP XUÂN QUY

Mã số thuế: 6001698853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quy
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TUẤN VIỆT

Mã số thuế: 6001698846 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Việt
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TVXD ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 6001687795 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tài
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THÁI QUÝ

Mã số thuế: 6001686978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 6001686985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐĂK PHÁT

Mã số thuế: 6001685269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn07, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH KHOÁNG SẢN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 6001683543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hải
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯ M'LAN

Mã số thuế: 6001683430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001683367 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH CN KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 6001665833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NN VÀ THỦY SẢN EA SÚP

Mã số thuế: 6001661010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thu
Địa chỉ: Số 20, thôn 01, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001650812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tinh Tú
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂN NUÔI CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 6001650805 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tinh Tú
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRẠI THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 6001650026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tinh Tú
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI AN KHANG

Mã số thuế: 6001650562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tinh Tú
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC KIÊN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001605055 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Kiên
Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 1, Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 6001596386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 6001559930 - Đại diện pháp luật: Trần Công Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001494289 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Khắc Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 6000435072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tìa
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG ĐĂK BÙNG

Mã số thuế: 6000432032 - Đại diện pháp luật: Thái Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG THỦY LỢI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 0302096594 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Khen
Địa chỉ: Tiểu khu 280, Xã Cư M-Lan, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc