Doanh nghiệp tại Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC GIẢI TRÍ SỰ KIỆN LONG FLY

Mã số thuế: 0402170481 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Long
Địa chỉ: 35/46 Trưng Nhị, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THẦU CHÍNH THXDVH VÀ TDHTCNHGN TRONG MỐ CHO DAXLMT TẠI SB ĐÀ NẴNG, TP ĐÀ NẴNG - CT TERRATHERM, INC.

Mã số thuế: 0401544624 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Dzũng
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

PHẠM LÊ MINH TUÂN

Mã số thuế: 0401457749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 62, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

TRẦN NGỌC YẾN

Mã số thuế: 0401322798 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 526 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng