Doanh nghiệp tại Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP REGAL

Mã số thuế: 0402191883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bảo
Địa chỉ: A20, Khu Shophouse Le Pavillon, Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH LÊ TRẦN GROUP

Mã số thuế: 0402164978 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THÚY HỒNG
Địa chỉ: 21 Lương Nhữ Hộc, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HEO QUAY LÊ TRẦN

Mã số thuế: 0402162106 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Hồng
Địa chỉ: 21 Lương Nhữ Hộc, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO & SETUP TIẾN PHAN

Mã số thuế: 0402158283 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Tiến
Địa chỉ: 157 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0401369436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý Phụng
Địa chỉ: Lô A62 Đường 30/4, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI CỬU LONG

Mã số thuế: 0400485461 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hùng
Địa chỉ: 483 Núi Thành, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng