Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC SƠN

Mã số thuế: 3301473580 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

UBND XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 3300306467 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Bắc Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế