Doanh nghiệp tại Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ BAN MAI

Mã số thuế: 5500597658 - Đại diện pháp luật: Tạ Anh Khoa
Địa chỉ: Bản Chiếu, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG THẢI

Mã số thuế: 5500579497 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Thơ
Địa chỉ: Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ TRỒNG CAM VĂN YÊN

Mã số thuế: 5500542909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngân
Địa chỉ: Bản Văn Yên, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG THẢI

Mã số thuế: 5500535926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Thại Hạ, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

HỢP TÁC XÃ VĂN PHÚC YÊN

Mã số thuế: 5500521923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phúc Yên, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS MƯỜNG THẢI

Mã số thuế: 5500515581 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Thơ
Địa chỉ: Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU TIỂU HỌC MƯỜNG THẢI

Mã số thuế: 5500515327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Thải Hạ, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 5500414488 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Đạt
Địa chỉ: Văn Yên, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ XÙA

Mã số thuế: 5500382349 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Văn yên, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La

UBND XÃ MƯỜNG THẢI HUYỆN PHÙ YÊN

Mã số thuế: 5500167510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường thải - Huyện Phù Yên - Sơn La, Xã Mường thải, Huyện Phù Yên, Sơn La