Doanh nghiệp tại Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LÊ GIA

Mã số thuế: 5702106662 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ninh
Địa chỉ: Kênh 39, khu công nghiệp nam Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU STAVIAN QUẢNG YÊN

Mã số thuế: 5702098210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hà
Địa chỉ: Lô CN25, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HÀNG LỎNG YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5702068752 - Đại diện pháp luật: TRẦN VỌNG PHÚC
Địa chỉ: Lô CN28A, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU YÊN HƯNG VN

Mã số thuế: 5702068223 - Đại diện pháp luật: Trần Vọng Phúc
Địa chỉ: Lô CN25A, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5702035683 - Đại diện pháp luật: Trần Vọng Phúc
Địa chỉ: Lô CN28A, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÁ LẠNH TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5702013143 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Ngang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGA QUẢNG NINH NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Mã số thuế: 5701917114 - Đại diện pháp luật: Marc Abel Paul Stordiau
Địa chỉ: Lô đất CN13, Khu Công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong, Đầm Nhà, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ PHÁ DỠ TÀU BIỂN NAM TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5701909963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGA QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701841842 - Đại diện pháp luật: Marc Abel Paul Stordiau
Địa chỉ: Lô đất CN13, Khu Công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong, Đầm Nhà, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

UNT- XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5701646922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiền Phong, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5701445278 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Mã số thuế: 5701302368 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5701036966 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Khương
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 5700656639 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoan
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh