Doanh nghiệp tại Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THE CORAL

Mã số thuế: 4001273631 - Đại diện pháp luật: Lý Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001272596 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thu Phương
Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Bãi Ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DÙ LƯỢN BIỂN XANH

Mã số thuế: 4001269466 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Vũ
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Bãi Ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THÀNH ĐẠT CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001264588 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Bãi Ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HOMESTAY GÓC NHÌN ĐẢO CHÀM

Mã số thuế: 4001263376 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐT XD THANH BÌNH VŨ

Mã số thuế: 4001229488 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 1, Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG LỘC HÀ

Mã số thuế: 4001228660 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Hạnh
Địa chỉ: Tổ 1, Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 4001184815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH HÒN LAO

Mã số thuế: 4001181719 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đời
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001162829 - Đại diện pháp luật: Trần Công
Địa chỉ: Thôn Bãi ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN TÍN

Mã số thuế: 4001145206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001126387 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Chung
Địa chỉ: Thôn Cấm, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001120642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CLC BIỂN XANH

Mã số thuế: 4001120272 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quang
Địa chỉ: Tổ 3, Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DVDL SINH THÁI CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001072406 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Công
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH LẶN DU LỊCH SAO VIỆT

Mã số thuế: 4001067653 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Thôn Cấm, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HỮU TUYẾN

Mã số thuế: 4001047329 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tuyến
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MINH AN

Mã số thuế: 4001026590 - Đại diện pháp luật: Lê Khởi Minh
Địa chỉ: Thôn Bãi ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIỂN ĐẢO XANH

Mã số thuế: 4000875545 - Đại diện pháp luật: Ngô Khánh
Địa chỉ: Thôn Bãi Hương, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4000612497 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀ

Mã số thuế: 4000488786 - Đại diện pháp luật: Phan Hưng
Địa chỉ: Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam