Doanh nghiệp tại Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH TÂM

Mã số thuế: 0601217208 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Nguyên
Địa chỉ: Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH CHIẾN

Mã số thuế: 0601217021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đượm
Địa chỉ: Thôn Điện An, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DV & XD CHÂU THÀNH AN

Mã số thuế: 0601214292 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khoa
Địa chỉ: Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA PHONG NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601174995 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản
Địa chỉ: Phố Cấu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN CHUẨN

Mã số thuế: 0601158739 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Điện An, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0601119063 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Cường
Địa chỉ: Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CÔNG TY TNHH TL HÀ LINH

Mã số thuế: 0601114428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tác
Địa chỉ: Thôn Cổ Ra, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH HUY

Mã số thuế: 0600967769 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP NAM HÙNG

Mã số thuế: 0600259501 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nam Hùng-Nam Trực, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG

Mã số thuế: 0600643852 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Hùng - Huyện Nam Trực - Nam Định, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU TRUNG

Mã số thuế: 0600601690 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Cầu Chanh, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM TRỰC

Mã số thuế: 0600387479 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên
Địa chỉ: Xã Nam Hùng, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

UBND XÃ NAM HÙNG

Mã số thuế: 0600147484 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Hùng, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN GÀ GIỐNG CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 0600000178 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thoa
Địa chỉ: Nam Hùng, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định