Doanh nghiệp tại Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ TÂN HỢP

Mã số thuế: 5300759799 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn Ngân
Địa chỉ: Thôn Kíp 1, tước 3, xã hợp thành, TP Lào Cai, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300728896 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Tiến
Địa chỉ: Thôn Tượng 2, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300727740 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Thơm
Địa chỉ: Thôn Pèng, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300587878 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Hải
Địa chỉ: Thôn Kim Tước 1 - Xã Hợp Thành, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300585775 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Minh Thu
Địa chỉ: Thôn Cáng - xã Hợp Thành, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

UBND XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300476906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp Thành, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

UBND XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300138978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp Thành - Thành phố Lào Cai - Lào Cai, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai