Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TUYẾT VÂN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702274363 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Diệu
Địa chỉ: Số 200, ấp Phước Nghiêm, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HUỲNH MI

Mã số thuế: 1702257985 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tu Mi
Địa chỉ: Số 62, tổ 2, ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TỐNG THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1702221192 - Đại diện pháp luật: Tống Thành Lợi
Địa chỉ: Tổ 11, ấp An Hòa, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

DNTN TIỆM VÀNG ÁNH ĐÀO

Mã số thuế: 1702216629 - Đại diện pháp luật: DANH TÙNG
Địa chỉ: Tổ 6, ấp An Phú, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

DNTN LÊ NHÍ

Mã số thuế: 1702199469 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Phước Thành, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊ NGUYỆT THANH

Mã số thuế: 1702149098 - Đại diện pháp luật: Thị Hương
Địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DIỆU KHANH

Mã số thuế: 1702091708 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Vũ
Địa chỉ: Tổ 07, ấp Phước Nghiêm, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 1702091433 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Diệu Lộc
Địa chỉ: Số 196, ấp Phước Nghiêm, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DANH HOÀNG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701979956 - Đại diện pháp luật: Danh Hoàng
Địa chỉ: Số 35, ấp Phước Đạt, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÉT NHỰT HUY

Mã số thuế: 1701979466 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hồng Cúc
Địa chỉ: Số 199, tổ 6, ấp An Phú, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÉ PHỈ

Mã số thuế: 1701566349 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Bé
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Phước Đạt, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NGỌC BẢO ANH

Mã số thuế: 1701546889 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bé Diễm
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DNTN HỒNG MỸ

Mã số thuế: 1701357779 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ CHÍ NGUYỆN

Mã số thuế: 1700554862 - Đại diện pháp luật: Ngô Chí Nguyện
Địa chỉ: Số 222, tổ 7, ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang