Doanh nghiệp tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWANG

Mã số thuế: 0901149823 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Điệp
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH HONGSHIN ROBOTICS

Mã số thuế: 0901150145 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hằng Minh
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SINH HỒNG PHÚ

Mã số thuế: 0901142634 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Biển
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BEANSTALK POWER

Mã số thuế: 0901138148 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hải Long
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO LINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901135605 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Giang
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC PHÙ CỪ

Mã số thuế: 0901130491 - Đại diện pháp luật: TRẦN HỮU TÂM
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU AN KHANG

Mã số thuế: 0901122317 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thêm
Địa chỉ: thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KDVT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0901116352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0901082488 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyến
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MAY PHƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0901076533 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Đội 6, thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH NHÂN ĐỨC NBH

Mã số thuế: 0901060477 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Biển
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔ VĂN CHIỂU

Mã số thuế: 0901058982 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Chiểu
Địa chỉ: Đội 3, Xóm Trạm bơm, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHIẾN MINH

Mã số thuế: 0901026613 - Đại diện pháp luật: Kyung Yong Hyun
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SƠN THỊNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901023517 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901012508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH XUÂN KHÔI MARS

Mã số thuế: 0901007201 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH AN THUẬN PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900922511 - Đại diện pháp luật: Cáp Thị Kim Anh
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0900922222 - Đại diện pháp luật: Oleg Shagdarov
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

TRƯỜNG MẦM NON LỆ XÁ

Mã số thuế: 0900884947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900883608 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ, SẢN XUẤT NẤM XÃ LỆ XÁ

Mã số thuế: 0900868871 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lỳ
Địa chỉ: Xã Lệ Xá, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0900465872 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Giai Lệ, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

TRƯỜNG THCS LỆ XÁ

Mã số thuế: 0900294828 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lệ Xá - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên