Doanh nghiệp tại Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÒNG SẠCH PLC

Mã số thuế: 5400524173 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lộc
Địa chỉ: Xóm Xàm, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ NHUNG DŨNG

Mã số thuế: 5400521655 - Đại diện pháp luật: BÙI THỊ HÒA
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH DIGITAL

Mã số thuế: 5400511657 - Đại diện pháp luật: Ninh Xuân Hạnh
Địa chỉ: Xóm Trung Hoa, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHUNG DŨNG

Mã số thuế: 5400497106 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hoà
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LAI

Mã số thuế: 5400476709 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thiện
Địa chỉ: Xóm Trung Hoa 2, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LAI

Mã số thuế: 5400473063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hạ, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT XÃ PHÚ LAI

Mã số thuế: 5400447225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Phú Lai, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS PHÚ LAI

Mã số thuế: 5400386325 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Lai, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LAI

Mã số thuế: 5400363078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

UBND XÃ PHÚ LAI HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192785 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lai, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình