Doanh nghiệp tại Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 3603818048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Số 1, đường Sông Thao 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TM DV PHÚC AN SA

Mã số thuế: 3603808829 - Đại diện pháp luật: PHAN NGUYỄN MINH THƯ
Địa chỉ: Khu 1, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ THIÊN BẢO

Mã số thuế: 3603766583 - Đại diện pháp luật: LÝ TÂN KỲ
Địa chỉ: 21/3 Khu 1, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐIỆN KIM LONG

Mã số thuế: 3603730393 - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Long
Địa chỉ: Số 30/2, Ấp Sông Thao, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG CHƯƠNG GIA LINH

Mã số thuế: 3603720483 - Đại diện pháp luật: Chướng Mằn Phu
Địa chỉ: 6/5, khu 1, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ANH TRUNG

Mã số thuế: 3603693173 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Sang
Địa chỉ: Số 6/9, tổ 9, K 4, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LÂM TÂY BẮC

Mã số thuế: 3603689868 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Lân
Địa chỉ: Số 20, Khu 2, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ GIA CHÍ

Mã số thuế: 3603673427 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Linh
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SÔNG THAO

Mã số thuế: 3603665440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hùng
Địa chỉ: Số 9/1, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỢI PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603663299 - Đại diện pháp luật: Lý Sồi Sinh
Địa chỉ: Số 571, tổ 4, khu 4, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SONG LÂM MỘC

Mã số thuế: 3603654826 - Đại diện pháp luật: Vầy Cắm Phùng
Địa chỉ: Số 17/2, Khu I, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HOẰNG PHONG

Mã số thuế: 3603651462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CFV

Mã số thuế: 3603647240 - Đại diện pháp luật: Sú Cóng Mềnh
Địa chỉ: Số 70/15, đường 19/5, tổ 2, khu 1, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯƠNG GIA THÀNH

Mã số thuế: 3603636400 - Đại diện pháp luật: Trương Khánh Trình
Địa chỉ: Số 35/5, Khu 2, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HƯỚNG THIÊN ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 3603634234 - Đại diện pháp luật: Tsú A Thống
Địa chỉ: Số 57, tổ 4, khu 2, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯỜNG ĐĂNG

Mã số thuế: 3603632300 - Đại diện pháp luật: Lỷ Nhì Cẩu
Địa chỉ: Số 3/5, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH PHÚC

Mã số thuế: 3603601831 - Đại diện pháp luật: Lày Gia Tôn
Địa chỉ: Số 19/5, ấp Thuận AN, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH KIM ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 3603598522 - Đại diện pháp luật: Hồ Sắm Tống
Địa chỉ: Số 55, Sông Thao 4, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUỲNH KIM PHÁT

Mã số thuế: 3603590812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Lâm Khôi
Địa chỉ: Số 62, Đường 19/5, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRUNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 3603583822 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Diến
Địa chỉ: Khu 2, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRÍ ĐẠI TỪ

Mã số thuế: 3603583205 - Đại diện pháp luật: Lý Minh Triết
Địa chỉ: Khu 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH VI TÍNH VÂN HẢI

Mã số thuế: 3603528941 - Đại diện pháp luật: Vòng Văn Quốc Khoa
Địa chỉ: Số 30, Đường 5, Khu 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH LAVA ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603518439 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Thụ
Địa chỉ: K2, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TRIỆU SÂM

Mã số thuế: 3603515075 - Đại diện pháp luật: Hồ Sành Phùng
Địa chỉ: Số 17/5,Khu 4, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3603512074 - Đại diện pháp luật: Lý Hoàng Luân
Địa chỉ: Số 2/6, Khu 4, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ SƠN LONG HẢI

Mã số thuế: 3603485705 - Đại diện pháp luật: Kim Đức Chuyên Trọng
Địa chỉ: K4, tổ 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 3603477863 - Đại diện pháp luật: Đậu Văn Hùng
Địa chỉ: Số 30, Khu 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GỖ NHẤT QUAN PHÁT

Mã số thuế: 3603475175 - Đại diện pháp luật: Cún Nhật Sáng
Địa chỉ: Số 23/3, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐẠI THIÊN LỘC

Mã số thuế: 3603442758 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đạt
Địa chỉ: Số 4/2, khu 2, Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ SÔNG THAO TÂN THUẬN PHONG

Mã số thuế: 3603424808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Long
Địa chỉ: Thôn K2, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3603421275 - Đại diện pháp luật: Lày Chi Hếnh
Địa chỉ: Số 19/5, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 3603391246 - Đại diện pháp luật: Lỷ A Nhì
Địa chỉ: Số 2/5, khu 3, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ SINH THÁI SÔNG THAO

Mã số thuế: 3603316182 - Đại diện pháp luật: Tất Lệ Trân
Địa chỉ: Số 134/17, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 3603311184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ
Địa chỉ: Số 24/4 khu 1, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CHEN PHONG

Mã số thuế: 3603276525 - Đại diện pháp luật: Trần Lỷ Sau
Địa chỉ: 25/4 Khu 2, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

HTX THỌ AN

Mã số thuế: 3603262025 - Đại diện pháp luật: Hong Cóng Chi
Địa chỉ: 21/5 Thuận Trường, Sông Thao, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG AN DI

Mã số thuế: 3603177242 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Nam
Địa chỉ: Tổ 2, khu 4, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HIẾU SANG

Mã số thuế: 3603088070 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sang
Địa chỉ: Số 7B/2, Khu 1, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỨC NGỌC

Mã số thuế: 3603080297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Oanh
Địa chỉ: Số 9/1, K3 ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN SA

Mã số thuế: 3603079453 - Đại diện pháp luật: Phan Duy Nhân
Địa chỉ: ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH VĨ SƠN

Mã số thuế: 3603070267 - Đại diện pháp luật: Lý Vĩ Sơn
Địa chỉ: 27/2, khu 1, ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO PHÁT PHÁT

Mã số thuế: 3603003937 - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Bích
Địa chỉ: Số 7/6, khu 4, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THẠCH THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 3602864394 - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Tường
Địa chỉ: ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỎNG HỨNG

Mã số thuế: 3602647015 - Đại diện pháp luật: Dzịp Hứng Bui
Địa chỉ: 6/4, K1, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

DNTN NGỌC QUỐC

Mã số thuế: 3602358687 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quốc
Địa chỉ: 42/25, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI TRÂM

Mã số thuế: 3602357281 - Đại diện pháp luật: Hoàng Nguyễn Thủy Tiên
Địa chỉ: 9/1, ấp Thuận Trường, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

DNTN GỖ HƯƠNG ANH

Mã số thuế: 3602315436 - Đại diện pháp luật: Vy Đức Hùng
Địa chỉ: ấp Thuận Hòa, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG THAO

Mã số thuế: 3602028551 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sông Thao - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH VI TÍNH PHONG VÂN

Mã số thuế: 3601649852 - Đại diện pháp luật: Phong Nhật Quý
Địa chỉ: Số 4/3, KP 2, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3600984343 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Cường
Địa chỉ: 4B/2, khu 1, ấp Thuận An, Xã Sông Thao, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai