Doanh nghiệp tại Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400450903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ BEACON

Mã số thuế: 6400446914 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI L-T-X

Mã số thuế: 6400446625 - Đại diện pháp luật: Dương Công Xa
Địa chỉ: Buôn Đắk La, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

DNTN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TOẢN THƯ

Mã số thuế: 6400446544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NAM CƯỜNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400444723 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ LONG VŨ TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400444522 - Đại diện pháp luật: LA MINH TÁM
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN ĐỊNH SOLAR

Mã số thuế: 6400437518 - Đại diện pháp luật: Ngô Sỹ Định
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 6400422649 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TĐM

Mã số thuế: 6400422367 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ðoàn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ BA

Mã số thuế: 6400421691 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ HAI

Mã số thuế: 6400421395 - Đại diện pháp luật: Ðàm Thùy Tuyết
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ MỘT

Mã số thuế: 6400421405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Giang
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG T.V.T

Mã số thuế: 6400420465 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH T.D.T

Mã số thuế: 6400420320 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tiên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG DHT

Mã số thuế: 6400419999 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiển
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 6400419332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huệ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA LINH

Mã số thuế: 6400397216 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẮK MIL

Mã số thuế: 6400397135 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TOÀN ĐẮK MIL

Mã số thuế: 6400390965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tĩnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH KIM LAN

Mã số thuế: 6400337295 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Lan
Địa chỉ: Bon Đắk La, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN XUÂN

Mã số thuế: 6400334914 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐĂNG Á

Mã số thuế: 6400331631 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Á
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HÀ CẢNH

Mã số thuế: 6400304966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Bon Đắk RLa, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG HIẾN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400297155 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hiến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296659 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Vỹ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÚY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296585 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC VIỆT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296088 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Việt
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG HƯỜNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295408 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHIẾT HÀ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP

Mã số thuế: 6400276652 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐÌNH PHÙNG

Mã số thuế: 6400244530 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bon Đăkrla, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỌC DUNG

Mã số thuế: 6400162609 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Học
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

UBND XÃ ĐĂK N DROT

Mã số thuế: 6400049089 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk N Drot, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YÊN TÂM

Mã số thuế: 6400445501 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mẫn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông