Doanh nghiệp tại Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH BATECH VN

Mã số thuế: 6001748085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Bằng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TM & XD MINH KHỞI

Mã số thuế: 6001730313 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khởi
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ YẾN

Mã số thuế: 6001722513 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Bắc
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THANH TRÚC TTC

Mã số thuế: 6001716742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN TRINH

Mã số thuế: 6001715851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HUY PHÚ

Mã số thuế: 6001690149 - Đại diện pháp luật: Trần Như Khánh Lâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT CÚC

Mã số thuế: 6001688277 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6001684762 - Đại diện pháp luật: Phan Hải Đường
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ TRÂM KA

Mã số thuế: 6001650393 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ca
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯỚC THƯƠNG

Mã số thuế: 6001632771 - Đại diện pháp luật: Văn Phước
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH DŨNG NGA ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001615984 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THANH THẮM

Mã số thuế: 6001609211 - Đại diện pháp luật: Phan Gia Thanh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYẾN HIỂU

Mã số thuế: 6001580731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiểu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN CÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 6001498607 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Công
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG PHI

Mã số thuế: 6001425197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DŨNG TUYẾT

Mã số thuế: 6001402457 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 6001398627 - Đại diện pháp luật: Ngụy Công Tuyến
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Hu, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH PHÚC CƯ KUIN

Mã số thuế: 6001328355 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Phúc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ EAHU

Mã số thuế: 6000924531 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

UBND XÃ EA HU

Mã số thuế: 6000645859 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ea Hu, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc