Doanh nghiệp tại Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANH TÚ

Mã số thuế: 0110507201 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Chịnh
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẠT NAM ÁNH

Mã số thuế: 0110496609 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DAU TU ALAMAT VIET NAM

Mã số thuế: 0110489432 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0110164032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÙNG ANH

Mã số thuế: 0110125065 - Đại diện pháp luật: HÀ THANH TÙNG
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0110107605 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: Xóm 4 Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN WORLD

Mã số thuế: 0109871855 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGA VN

Mã số thuế: 0109871848 - Đại diện pháp luật: Hà Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 0109682079 - Đại diện pháp luật: Trần Đại Doanh
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM XUÂN THẮNG

Mã số thuế: 0109529063 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THÊU LÀNG NGHỀ THƯỜNG TÍN ELITE

Mã số thuế: 0109467723 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM TÂM DUCK

Mã số thuế: 0109370143 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG HOA TRẠNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0109273284 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SẠCH VNG

Mã số thuế: 0108845637 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Vĩ
Địa chỉ: Thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG KHÀN

Mã số thuế: 0108462320 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108394159 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TẤT THẮNG

Mã số thuế: 0108362037 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thắng
Địa chỉ: Xóm1 , thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH TECHPLUS

Mã số thuế: 0107604692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Xóm 2, Hà Vĩ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG VÀNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107492869 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY NAM

Mã số thuế: 0107440412 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107328361 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Đội 1, thôn Từ vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107020841 - Đại diện pháp luật: Quách Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Hà Vĩ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG BẢO TÍN

Mã số thuế: 0107005466 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Tập
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH YAKIN JAPAN

Mã số thuế: 0106624671 - Đại diện pháp luật: Hà Biên Thùy
Địa chỉ: Xóm 4, thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT THÀNH

Mã số thuế: 0106398750 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Quyết
Địa chỉ: Đội 3, thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 0105940152 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Trường
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN THÁI

Mã số thuế: 0105498706 - Đại diện pháp luật: Quách Công Ước
Địa chỉ: Thôn An Cảnh, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LỢI LINH

Mã số thuế: 0105093026 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

UBND XÃ LÊ LỢI

Mã số thuế: 0104021325 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

TRUỜNG MẦM NON LÊ LỢI

Mã số thuế: 0104021332 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN MÁY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103973875 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Hà Vỹ, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Mã số thuế: 0103203587 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Trường
Địa chỉ: Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Mã số thuế: 0103203474 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0500563184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Từ Vân, xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Hà Nội