Doanh nghiệp tại Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGUYỆT ÁNH

Mã số thuế: 0110286785 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nguyệt Ánh
Địa chỉ: Nhà bà Dương Kim Thủy, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THUỐC NAM BA VÌ

Mã số thuế: 0110209861 - Đại diện pháp luật: Lý Sinh Trình
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM DÂN TỘC DAO LẬP THU

Mã số thuế: 0109099967 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Lập
Địa chỉ: Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM NGƯỜI DAO THIÊN MỘC HƯNG

Mã số thuế: 0108984260 - Đại diện pháp luật: Triệu Sinh Viễn
Địa chỉ: YêN SơN, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y GIA TRUYỀN AN MỘC HƯƠNG

Mã số thuế: 0108885478 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Thương
Địa chỉ: Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM TRUYỀN THỐNG TRIỆU NGỌC HÒA

Mã số thuế: 0108702413 - Đại diện pháp luật: Triệu Hữu Kiểm
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC DÂN TỘC DAO PHƯỢNG HUỆ

Mã số thuế: 0108552422 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

VIỆN NGHIÊN CỨU Y HỌC CỔ TRUYỀN SẢN PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108484645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trọng
Địa chỉ: Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM DƯƠNG THANH

Mã số thuế: 0108463324 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC DAO DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0108410315 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM NGƯỜI DAO THÁI NGHỊ

Mã số thuế: 0108405509 - Đại diện pháp luật: Triệu Hữu Nghị
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM BA VÌ

Mã số thuế: 0108311071 - Đại diện pháp luật: Triệu Sinh Trường
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ NAM DƯỢC SAO THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0108125438 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Thái
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THẢO DƯỢC DÂN TỘC DAO PHƯỢNG HUỆ

Mã số thuế: 0108027286 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Bích Huệ
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC GIA TRUYỀN THIÊN MỘC AN

Mã số thuế: 0108007995 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON BA VÌ

Mã số thuế: 0107988015 - Đại diện pháp luật: Bàn Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC DAO MỘC SƠN ĐƯỜNG BA VÌ

Mã số thuế: 0107971558 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hiến
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC DAO NAM DƯỢC SƠN BA VÌ

Mã số thuế: 0107971621 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ TRUYỀN THỐNG NAM DƯỢC

Mã số thuế: 0107942959 - Đại diện pháp luật: Triệu Hữu Quang
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM DÂN TỘC DAO TẢN VIÊN SƠN BA VÌ

Mã số thuế: 0107853191 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thu Hà
Địa chỉ: Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC DAO

Mã số thuế: 0107558196 - Đại diện pháp luật: Lăng Thị Châm
Địa chỉ: Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC TRIỆU NGỌC HÒA

Mã số thuế: 0107358045 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

UBND XÃ BA VÌ

Mã số thuế: 0104017449 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ba Vì, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ HỢP NHẤT

Mã số thuế: 0103383202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ba vi, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ YÊN SƠN

Mã số thuế: 0103223047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH PICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102839972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhàn
Địa chỉ: Coste 400 Vườn Quốc Gia Ba Vì, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Hà Nội