VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mã số thuế: 0101601889
Địa chỉ: Số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Báu
Giấy phép số: A-321
Ngày cấp giấy phép: 31/12/2004
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Thành lập công ty nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu N829 (Chính)