CÔNG TY TNHH THẾ CÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0101422375
Địa chỉ: Xóm Đầm, xã Vân Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Giấy phép số: 0102010464
Ngày cấp giấy phép: 11/11/2003
Ngày hoạt động: 27/11/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Thành lập công ty nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Bán buôn chuyên doanh khác G466 (Chính)