HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã
Mã số thuế: 0100254738
Địa chỉ: 3 phố Hàng ngang, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Liên
Giấy phép số: 0101C00020
Ngày cấp giấy phép: 19/01/2012
Ngày hoạt động: 18/11/1997 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Thành lập công ty nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu S96390 (Chính)