SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0100214132
Địa chỉ: 331 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thăng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Thành lập công ty nước ngoài
Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp O8411 (Chính)