Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XNK VIỆT XINH

Mã số thuế: 2500688758 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ XINH
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2500688726 - Đại diện pháp luật: KIM THÀNH CÔNG
Địa chỉ: Thôn Thượng Lạp, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG VP

Mã số thuế: 2500687539 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ XUÂN
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN VP

Mã số thuế: 2500687521 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ XUÂN
Địa chỉ: Xóm mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG HẬU

Mã số thuế: 2500684506 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN HOÀNG - HHS

Mã số thuế: 2500681738 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦM VÀNG

Mã số thuế: 2500674057 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn; Phan Mạnh Kiên
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KVK

Mã số thuế: 2500666786 - Đại diện pháp luật: Khổng Văn Khoa
Địa chỉ: Cụm Kinh tế- Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY GIA ĐẠT

Mã số thuế: 2500663023 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Địa chỉ: Cụm KT - XH Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÔN THÉP HẬU THÚY

Mã số thuế: 2500662799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hậu
Địa chỉ: Cụm Kinh tế Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XNK SOUND PHUONG NAM

Mã số thuế: 2500661516 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Phương
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2500660086 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Sự
Địa chỉ: Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH KHOA WINDOW

Mã số thuế: 2500659309 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2500657397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ngọc
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BẠT NHỰA TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2500656883 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 304, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ANH

Mã số thuế: 2500652423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 2500650031 - Đại diện pháp luật: Bạch Thị Hoa
Địa chỉ: Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SINH PHÚ

Mã số thuế: 2500643813 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đông
Địa chỉ: Cụm KTXH Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÂM AN GREEN

Mã số thuế: 2500636742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Anh
Địa chỉ: Cụm KT-XH Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2500635971 - Đại diện pháp luật: Lê Văn An
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ COPAHA

Mã số thuế: 2500635918 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 2500626568 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Km44, Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NK ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 2500618221 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV LINH DŨNG

Mã số thuế: 2500613706 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Tâm
Địa chỉ: Khu Bốt, Thượng Lạp, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN HUY

Mã số thuế: 2500613689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500613216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Cụm KT- XH Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2500610769 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đạo
Địa chỉ: Cụm Kinh tế - xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 2500604941 - Đại diện pháp luật: Khổng Thị Bản
Địa chỉ: Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN H PHÁT

Mã số thuế: 2500604035 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Hiền
Địa chỉ: Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦM VÀNG

Mã số thuế: 2500603218 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thái
Địa chỉ: Xóm mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 2500591298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

Mã số thuế: 2500583924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 304, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2500583561 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH THỨC LEDHD

Mã số thuế: 2500582906 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thức
Địa chỉ: Thôn Xóm Nội, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TONG DA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500581620 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hằng
Địa chỉ: Băng 3, Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CASA

Mã số thuế: 2500579276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Cụm Kinh tế Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 2500579011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2500571679 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA PHÚC DƯƠNG VP

Mã số thuế: 2500568411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Cụm Kinh tế - Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CẢNH HIỀN

Mã số thuế: 2500568147 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500564819 - Đại diện pháp luật: Khổng Văn Ngũ
Địa chỉ: Ngã ba Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2500562882 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn Thượng Lạp, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HƯƠNG

Mã số thuế: 2500551859 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Vượng
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

ĐƯỜNG THỊ HẰNG

Mã số thuế: 2500548694 - Đại diện pháp luật: Đường Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BAO BÌ SÔNG GIANG

Mã số thuế: 2500546697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÔN THÉP HÙNG NUÔI

Mã số thuế: 2500511655 - Đại diện pháp luật: Lê Chính Hùng
Địa chỉ: Ngã tư Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 2500489872 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN AN

Mã số thuế: 2500478119 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Chiến
Địa chỉ: Ngã tư xã Tân Tiến, Thôn Thượng Lạp, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2500469611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC VIỆT

Mã số thuế: 2500430445 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lãm
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc