Doanh nghiệp tại Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG MB

Mã số thuế: 2500688892 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU MẠNH
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HSH GARMENT

Mã số thuế: 2500688349 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BẢO ĐĂNG KS

Mã số thuế: 2500688155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2500687472 - Đại diện pháp luật: NGHIÊM THỊ THUÝ
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI HOMES 88

Mã số thuế: 2500677795 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HNK

Mã số thuế: 2500677611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500670140 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH LAN ANH CTM

Mã số thuế: 2500668222 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoạch
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 2500666899 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ANH KIÊN

Mã số thuế: 2500665630 - Đại diện pháp luật: TRẦN TRUNG KIÊN
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIẾN NINH

Mã số thuế: 2500664355 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI QUỲNH

Mã số thuế: 2500662076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500661298 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hà
Địa chỉ: Thôn Hoa Đà, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BULL BIKE

Mã số thuế: 2500657781 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Anh
Địa chỉ: thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2500652991 - Đại diện pháp luật: Kim Thị Thanh Hiển
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU QUANG TUẤN

Mã số thuế: 2500646959 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP THÀNH

Mã số thuế: 2500644359 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 2500643080 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Hà Trì, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2500642986 - Đại diện pháp luật: Hạ Văn Thơm
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG CHÂM

Mã số thuế: 2500639454 - Đại diện pháp luật: Hạ Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500635474 - Đại diện pháp luật: Triệu Quốc Tùng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÚC SINH

Mã số thuế: 2500631078 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Luyến
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MAI TIẾN NGỌC

Mã số thuế: 2500629738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2500629914 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH PHÁT VP

Mã số thuế: 2500626832 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SEIKO

Mã số thuế: 2500624994 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Thuật
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THẢO DUNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500619105 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Hà Trì, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG SƠN

Mã số thuế: 2500615485 - Đại diện pháp luật: Lê Phương
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2500605744 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VI SINH TIGER GOLD

Mã số thuế: 2500605663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DIỆP DŨNG

Mã số thuế: 2500602990 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trào
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BÌNH

Mã số thuế: 2500596930 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ước Mơ
Địa chỉ: Thôn Lạc Trung, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH TB

Mã số thuế: 2500591682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TUẤN THƠM

Mã số thuế: 2500590745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MANHKIEN MOBILE

Mã số thuế: 2500587196 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐIỆN MÁY HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2500569260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Khu Chợ Điền, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÀNH VƯƠNG

Mã số thuế: 2500563621 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn Hoa Đà, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG H2K

Mã số thuế: 2500557709 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Lạc Trung, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2500555130 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC TÂM

Mã số thuế: 2500546256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoạt
Địa chỉ: Thôn Hoa Phú, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG DUY MẠNH

Mã số thuế: 2500522600 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN ANH TRUNG

Mã số thuế: 2500516879 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Hoa Phú, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIKE NAM BẮC

Mã số thuế: 2500516639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ BÌNH

Mã số thuế: 2500513677 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP BÌNH YÊN

Mã số thuế: 2500492360 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Yên
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINH HUY

Mã số thuế: 2500476834 - Đại diện pháp luật: Kim Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Hoa Phú, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG I

Mã số thuế: 2500470536 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG 2

Mã số thuế: 2500469594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hà Trì, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HỒNG KHANH

Mã số thuế: 2500434778 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khanh
Địa chỉ: Thôn Lạc Trung - Xã Bình Dương, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2500407333 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc