Doanh nghiệp tại Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHONG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500688010 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Hiển
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TLC

Mã số thuế: 2500686662 - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Tùng
Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KÍNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500677467 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Dũng; Phạm Thị Thuận
Địa chỉ: CN 04 – 04 Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2500676375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT LINH VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500673279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SỐ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500670817 - Đại diện pháp luật: PHÙNG THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ: Số 1 phố Nguyễn Đình Cẩn, Khu 3, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIA MINH VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500668663 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Nghệ
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ANH

Mã số thuế: 2500661869 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hải
Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H2T

Mã số thuế: 2500661121 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tài
Địa chỉ: Khu 02, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP

Mã số thuế: 2500655865 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Yến
Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HC BIKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500655618 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG DŨNG

Mã số thuế: 2500654036 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thắng
Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HD VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500651437 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500651349 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Tùng
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THANH THẢO VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500647575 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÙNG MAI VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500646204 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cường
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2500645049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2500644912 - Đại diện pháp luật: Trần Quý Cường
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Đình Cẩn, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÂM PHÚC MINH HOÀNG

Mã số thuế: 2500643595 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoa Thắm
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT ATD

Mã số thuế: 2500634350 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500624899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SX&TM DOTICO

Mã số thuế: 2500622820 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI GIA HUY VP

Mã số thuế: 2500616922 - Đại diện pháp luật: Đào Huy Hiếu
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN AN VP

Mã số thuế: 2500616778 - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Dũng
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 88

Mã số thuế: 2500605085 - Đại diện pháp luật: Lưu Tiến Thắng
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MAI LINH GROUP

Mã số thuế: 2500597814 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Yến
Địa chỉ: Khu 02, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 3D HOUSE

Mã số thuế: 2500596708 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thường
Địa chỉ: Khu 07, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KN83

Mã số thuế: 2500594316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUANG TOÀN

Mã số thuế: 2500588506 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Am Thượng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG TUẤN HIỆP

Mã số thuế: 2500588513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Am Thượng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2500586643 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẰNG SƠN

Mã số thuế: 2500582303 - Đại diện pháp luật: Lưu Bá Sơn
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP MINH

Mã số thuế: 2500582127 - Đại diện pháp luật: Đô Kiên Cường
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN LÝ

Mã số thuế: 2500581638 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ISHIN

Mã số thuế: 2500575458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Điệp
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TC BIKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500575232 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: 2500571559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trương Nghĩa
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐỨC HUY VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500570019 - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500568958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC AN TVT

Mã số thuế: 2500565393 - Đại diện pháp luật: Đào Tiến Thể
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO GIA MINH

Mã số thuế: 2500553246 - Đại diện pháp luật: Đặng Bình Minh
Địa chỉ: Khu3, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2500549722 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Phương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HÀ MAI VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500548246 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hà
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 2500517590 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Dũng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 39

Mã số thuế: 2500515360 - Đại diện pháp luật: Phùng Khắc Kim
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH CA

Mã số thuế: 2500515219 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hà
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG LONG

Mã số thuế: 2500513902 - Đại diện pháp luật: Đặng Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 20.5

Mã số thuế: 2500511905 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khải
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 168

Mã số thuế: 2500511662 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thành
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Mã số thuế: 2500488741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Khu 01, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc