Doanh nghiệp tại Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000875794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Việt
Địa chỉ: Thôn Hồi Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM ĐA

Mã số thuế: 5000869695 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Hiển
Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHỢ THẮNG THÀNH TAM ĐA

Mã số thuế: 5000844556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN MINH

Mã số thuế: 5000834371 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TAM ĐA

Mã số thuế: 5000812963 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON TAM ĐA

Mã số thuế: 5000268341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Đa, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG THCS TAM ĐA

Mã số thuế: 5000231479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Đa, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA

Mã số thuế: 5000231415 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Đa, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

UBND XÃ TAM ĐA

Mã số thuế: 5000226253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang