Doanh nghiệp tại Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VMA

Mã số thuế: 5000898382 - Đại diện pháp luật: Vi Phương Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CHUNG DŨNG

Mã số thuế: 5000897445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Tổ dân phố Bản Kè, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5000894701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đường
Địa chỉ: Tổ dân phố Nặm Đíp, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GMT 25 TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000894652 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Phong
Địa chỉ: Thôn Nà Pết, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT MINH

Mã số thuế: 5000894370 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Nà Hu, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH T&T TÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000893024 - Đại diện pháp luật: Cao Vũ Trưởng
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH KHÁNH

Mã số thuế: 5000891972 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tú
Địa chỉ: Thôn Ka Nò, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN FUMARY VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000889797 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Búng Pẩu, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NHUNG

Mã số thuế: 5000889405 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Phương Nhung
Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV VƯỜN RỪNG THẢO DƯỢC KHAI TÂM LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000889067 - Đại diện pháp luật: HOÀNG QUỐC THANH
Địa chỉ: Tổ Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NGAN

Mã số thuế: 5000888578 - Đại diện pháp luật: Triệu Nguyên Ngan
Địa chỉ: Tổ dân phố Khau Quang, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH AN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888384 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Thôn Nà Tông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ HƯNG

Mã số thuế: 5000887214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Bản Kè, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LONG GIANG

Mã số thuế: 5000886813 - Đại diện pháp luật: PHẠM XUÂN LONG
Địa chỉ: Thôn Bản Cậu, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOA HƯNG

Mã số thuế: 5000886475 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MẠNH HƯNG
Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HÙNG MẠNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000885908 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Chang, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH QUANG MINH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000885577 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 5000883805 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Quy
Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẢO TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873998 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, - Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ CHUNG

Mã số thuế: 5000873927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thái
Địa chỉ: Thôn Nà Chúc, - Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 5000873892 - Đại diện pháp luật: Trương Phúc Hưng
Địa chỉ: Bản, - Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM - NGƯ NGHIỆP LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000873437 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Nà Khà, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA HUY TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000872899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hiền
Địa chỉ: Thôn Bản Kè B, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TRUNG TÂM VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG VÀ THỂ THAO HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000871969 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Cường
Địa chỉ: Nà Khà, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU THANH LAN DUY

Mã số thuế: 5000871750 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, - Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000870877 - Đại diện pháp luật: Lưu Quý Kiên
Địa chỉ: Thôn Nà Khà, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000870080 - Đại diện pháp luật: Phạm Cao Kỳ
Địa chỉ: Bản Khiển, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP BÌNH TIẾN

Mã số thuế: 5000870041 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Nà Thom - Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP CHIÊN PHÚ

Mã số thuế: 5000869215 - Đại diện pháp luật: Hỏa Đình Tứ
Địa chỉ: Thôn Bản Chợ - Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5000868116 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tẻo
Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp, - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP THẲM PẠU - LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000867923 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đôn
Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỮU CƠ SUNG KHIÊN

Mã số thuế: 5000867899 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Sung
Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO NGÂN

Mã số thuế: 5000867881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hựu
Địa chỉ: Thôn Nà Khà - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP XÃ LĂNG CAN

Mã số thuế: 5000867560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kể
Địa chỉ: Thôn Làng Chùa - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HTX HẠNH PHÁT

Mã số thuế: 5000866380 - Đại diện pháp luật: Chẩu Văn Hạnh
Địa chỉ: Bản Tấng Xã Phúc Yên - Xã Phúc Yên, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ TOÀN DŨNG

Mã số thuế: 5000866341 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Tông xã Thượng Lâm - Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HTX NHẬT MINH

Mã số thuế: 5000865940 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Nà Kẹm - Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000865771 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên Cường
Địa chỉ: Bản Khiển - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HTX THANH NIÊN THƯỢNG LÂM

Mã số thuế: 5000864312 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Nà Liềm - Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV CHẨU THÀNH

Mã số thuế: 5000863911 - Đại diện pháp luật: Chẩu Văn Thành
Địa chỉ: Bản Chợ - Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỞ XỬ LÝ - CCT LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000862594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiều
Địa chỉ: Nà Khà - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000862562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiều
Địa chỉ: Nà Khà - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000862587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiều
Địa chỉ: Nà Khà - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH AN

Mã số thuế: 5000860396 - Đại diện pháp luật: Ma Công Long
Địa chỉ: Tống Pu - Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

HTX AN NHIÊN PHÁT

Mã số thuế: 5000852211 - Đại diện pháp luật: Chẩu Thanh Phương
Địa chỉ: nà kẹm - Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN KHU

Mã số thuế: 5000849723 - Đại diện pháp luật: Quan Văn Khu
Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NON NƯỚC LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000849667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng
Địa chỉ: Thôn Nà Khà - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IVY NGUYỄN

Mã số thuế: 5000848913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An
Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000848871 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000848769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tình
Địa chỉ: Thôn Năm Đíp - Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang