Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 1201676745 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV TMDV THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 1201663880 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luôn
Địa chỉ: Ấp Mỹ Luận, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÁI TÚ

Mã số thuế: 1201661770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV BẢY PHƯƠNG

Mã số thuế: 1201658880 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Thanh
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH IARGI

Mã số thuế: 1201658489 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN LÊ ANH HÀO
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU THẢO KHANG

Mã số thuế: 1201658464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG TÍN

Mã số thuế: 1201635918 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN GIA PHÁT

Mã số thuế: 1201632723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MAI HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 1201616376 - Đại diện pháp luật: Phạm Hiếu Thành
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TẤN TỚI

Mã số thuế: 1201614298 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Tấn
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC QUẢN LÝ CHỢ ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 1201596190 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Cần
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHANG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1201585209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN CẢI LƯƠNG THANH KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 1201542050 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tâm
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

HỢP TÁC XÃ THẠNH LỢI

Mã số thuế: 1201532486 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Mau
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HẢI THÀNH CAI LẬY

Mã số thuế: 1201510919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: ấp Mỹ Luận, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC MỸ PHẨM HỒ VĂN

Mã số thuế: 1201503894 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Hạnh Em
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚC K12

Mã số thuế: 1201440482 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Yến
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC QUANG NHỰT

Mã số thuế: 1201425540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CAI LẬY

Mã số thuế: 1201420750 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhủ
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 1201357629 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Trường
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HUY

Mã số thuế: 1201331148 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đáo
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUÔN CHI

Mã số thuế: 1201277885 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Chi
Địa chỉ: ấp Mỹ Luận, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201263515 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201260546 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201259847 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CUNG CẤP NƯỚC MỸ HÒA

Mã số thuế: 1201151811 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đâu
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM HƯƠNG

Mã số thuế: 1201097018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghiệp
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẤP NƯỚC THẠNH LỢI

Mã số thuế: 1201090559 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tính
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201063298 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Hoà, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DNTN MINH HUẤN

Mã số thuế: 1200977122 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Huấn
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DNTN XĂNG DẦU MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1200387003 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Bình
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

UBND XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1200336792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang