Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TRIỆU DANH PHÁT

Mã số thuế: 1201667395 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC TRIỀU
Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 1201658104 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN LƯỢM
Địa chỉ: Đường Huyện 59, Tổ 1, Ấp Mỹ Lương, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX ĐIỆN CƠ VĂN GIAO

Mã số thuế: 1201645916 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Giao
Địa chỉ: Đường Kinh Hai Điếc, Ấp Mỹ Bình, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TMDV PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 1201620911 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU ĐỨC

Mã số thuế: 1201604878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vẫn
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG THỰC ĐẮC HƯNG

Mã số thuế: 1201574447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhê
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201567496 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ẩn
Địa chỉ: ấp Mỹ Lương, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ANH EM

Mã số thuế: 1201562441 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Doi Em
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG THỰC QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1201514631 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Thái
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HẠNH CAI LẬY

Mã số thuế: 1201494209 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201263498 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201260698 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201259808 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỸ PHÚ

Mã số thuế: 1201084668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201063516 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TAM BÌNH

Mã số thuế: 1200441116 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

UBND XÃ MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1200336961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang