Doanh nghiệp tại Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 1201651042 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Anh Đào
Địa chỉ: 216 Trưng Nhị, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG LYN

Mã số thuế: 1201646941 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Dũng
Địa chỉ: Số 08N KP Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KAT

Mã số thuế: 1201574542 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khoa
Địa chỉ: 257 Đường Bắc, Khu Phố Tân Hà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRÍ TÂM

Mã số thuế: 1201539717 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Trí
Địa chỉ: Số 34B, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HẢI SẢN THÁI CHÂU

Mã số thuế: 1201490797 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thế
Địa chỉ: Số 90 đường Nam, Khu phố Tân Hà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN KHU PHỐ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1201473784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: 35 Đường Bắc KP Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HẢI SẢN AN KHANG

Mã số thuế: 1201462359 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Liên
Địa chỉ: Số 444 Đường Bắc, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HẢI SẢN HỮU PHÁT

Mã số thuế: 1201462334 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thoa
Địa chỉ: Số 384 Khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 1201456813 - Đại diện pháp luật: Lai Minh Thành
Địa chỉ: Số 217B Đường Bắc, Khu phố Tân Hà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ

Mã số thuế: 1200970416 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 412 đường Bắc, KP Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

TRƯỞNG TIỂU HỌC TÂN LONG

Mã số thuế: 1200835907 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Tân Long - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TMDV TRẦN THÀNH

Mã số thuế: 1200747344 - Đại diện pháp luật: Trần Na Uy
Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CỒN RỒNG

Mã số thuế: 1200710351 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Số 428 đường Bắc, khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1200686892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1200608100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Số 301 đường Bắc, Khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

NGHĨA THÀNH 2

Mã số thuế: 1200452100 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hiệp
Địa chỉ: 4/6 Tân Hoà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

UBND PHƯỜNG TÂN LONG

Mã số thuế: 1200337394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1200167801 - Đại diện pháp luật: Châu Phước Tín
Địa chỉ: Số 179 đường Bắc, Khu phố Tân Hòa, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LONG

Mã số thuế: 1200104576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Số 161 Khu phố Tân Hòa, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

XNTD THANH NHỰT

Mã số thuế: 1200101550 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hồng Anh
Địa chỉ: 2/20ấp Tân Hà, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU THẮNG

Mã số thuế: 1200102628 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hồng
Địa chỉ: Số 444 khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THÀNH 1

Mã số thuế: 1200102441 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Sa
Địa chỉ: Số 434 đường Bắc, Khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN

Mã số thuế: 1200101896 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Yến
Địa chỉ: Số 305, Đường Bắc, Khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THÀNH 4

Mã số thuế: 1200101818 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nhi
Địa chỉ: Số 301 đường Bắc, khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THÀNH 3

Mã số thuế: 1200101649 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Yến
Địa chỉ: Số 299 Khu phố Tân Thuận, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HOÀNG 1,2

Mã số thuế: 1200101007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Long, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang