Doanh nghiệp tại Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 1201648427 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THUẬN PHÁT TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201613495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Bàng
Địa chỉ: 54 ấp Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NÔNG NGHIỆP XANH

Mã số thuế: 1201569831 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Triều
Địa chỉ: Thửa 556, ấp Trung Thành, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1201564791 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

HỢP TÁC XÃ THANH LONG TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1201557346 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Sáng
Địa chỉ: ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SHNT ẤP TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1201546993 - Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Tuấn
Địa chỉ: 110 ấp Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SHNT ẤP TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1201520811 - Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Tuấn
Địa chỉ: ấp Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ẤP PHÚ HÒA

Mã số thuế: 1201520610 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hai
Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ĐỘI 9 ẤP TRUNG LỢI

Mã số thuế: 1201520593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Lượng
Địa chỉ: ấp Trung Lợi, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

BQL TỔ HỢP TÁC NƯỚC SHNT ĐỘI 4 ẤP TRUNG CHÁNH

Mã số thuế: 1201520875 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: ấp Trung Chánh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ĐỘI 7 ẤP TRUNG LỢI

Mã số thuế: 1201520924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bực
Địa chỉ: ấp Trung Lợi, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ẤP TRUNG CHÁNH

Mã số thuế: 1201520949 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Rô
Địa chỉ: ấp Trung Chánh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

BQL TỔ HỢP TÁC SHNT ĐỘI II ẤP PHÚ HOÀ

Mã số thuế: 1201520466 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Nghề
Địa chỉ: 134 ấp Phú Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ĐỘI 8 ẤP TRUNG LỢI

Mã số thuế: 1201519728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thượng
Địa chỉ: 166 ấp Trung Lợi, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SHNT TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1201519710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phấn
Địa chỉ: 304 ấp Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 1201446364 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Đường huyện 29, ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HÒA

Mã số thuế: 1200356460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyên
Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

UBND XÃ TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 1200337041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Phú Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang