Doanh nghiệp tại Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN KHANG GROUP

Mã số thuế: 1201646927 - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Tuấn
Địa chỉ: Số 10, Ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1201612406 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Mỹ
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ PHƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 1201606177 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lâm
Địa chỉ: ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUƠN LONG

Mã số thuế: 1201595038 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bửu
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TM DV THÀNH ĐƯỢC

Mã số thuế: 1201576606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Được
Địa chỉ: ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH

Mã số thuế: 1201565756 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Lực
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUƠN LONG

Mã số thuế: 1201565202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thật
Địa chỉ: ấp Quang Ninh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÂN BÓN MINH PHÚ

Mã số thuế: 1201554507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quen
Địa chỉ: ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐĂNG HUẤN

Mã số thuế: 1201552813 - Đại diện pháp luật: Võ Đăng Huấn
Địa chỉ: Số 116 ấp Quang Ninh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SONG TRÂM

Mã số thuế: 1201552764 - Đại diện pháp luật: Châu Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 613 ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC LONG THẠNH

Mã số thuế: 1201547549 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Gió
Địa chỉ: 614 ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LÂM TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201540536 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lâm
Địa chỉ: ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SỐ 1 ẤP QUANG THỌ

Mã số thuế: 1201530182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rư
Địa chỉ: 78 ấp Quang Thọ, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SỐ 2 ẤP QUANG NINH

Mã số thuế: 1201529966 - Đại diện pháp luật: Trương Công Luôn
Địa chỉ: 465 ấp Quang Ninh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC ẤP LONG HÒA

Mã số thuế: 1201529941 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Tâm
Địa chỉ: 1582 ấp Long Hòa, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP LONG THẠNH

Mã số thuế: 1201528257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ớt
Địa chỉ: 161 ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SỐ 01 ẤP QUANG NINH

Mã số thuế: 1201528264 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: 54 ấp Quang Ninh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC LONG AN

Mã số thuế: 1201527341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiệt
Địa chỉ: 31 ấp Long An, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ẤP LONG AN - TRẠM SỐ 1

Mã số thuế: 1201523918 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Phệ
Địa chỉ: 322 ấp Long An, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC QUANG KHƯƠNG

Mã số thuế: 1201523932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trúc Phương
Địa chỉ: 150 ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC ẤP QUANG THỌ

Mã số thuế: 1201524005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiệp
Địa chỉ: 234 ấp Quang Thọ, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

BAN QUẢN LÝ TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC ẤP LONG HIỆP

Mã số thuế: 1201523900 - Đại diện pháp luật: Trương Công Chính
Địa chỉ: 16 ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SỐ 2 ẤP LONG HÒA

Mã số thuế: 1201523971 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thới
Địa chỉ: 289 ấp Long Hòa, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC ẤP QUANG PHÚ

Mã số thuế: 1201523883 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chiêu
Địa chỉ: 15 ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC ẤP LONG HIỆP

Mã số thuế: 1201523643 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lực
Địa chỉ: 180 ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

BQL TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SỐ 1 ẤP QUANG PHÚ

Mã số thuế: 1201523650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phải
Địa chỉ: 229 ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ EM

Mã số thuế: 1201504591 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tư Em
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIẾT ĐẠI LỤC

Mã số thuế: 1201469611 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Thiết
Địa chỉ: ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THU HẰNG

Mã số thuế: 1201457630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vững
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK LỘC SƠN

Mã số thuế: 1201357562 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hồng Ửng
Địa chỉ: Số 176 ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰT QUỲNH HƯƠNG

Mã số thuế: 1201069187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhựt
Địa chỉ: Đường Huyện 26 ấp Long Hòa, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ HÒA

Mã số thuế: 1200727926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Quí Hòa
Địa chỉ: ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CHÚC

Mã số thuế: 1200666529 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Chúc
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TÂN QUI

Mã số thuế: 1200543051 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Nhựt
Địa chỉ: ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON QUƠN LONG

Mã số thuế: 1200356397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thế
Địa chỉ: ấp Quang Khương, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS QUƠN LONG

Mã số thuế: 1200356220 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quơn Long - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

UBND XÃ QUƠN LONG

Mã số thuế: 1200337330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang