Doanh nghiệp tại Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM XANH

Mã số thuế: 1201651980 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Địa chỉ: Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH D & P PHÚ NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 1201645391 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh
Địa chỉ: Số 958 Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH XD TM PHƯỚC ĐÔNG

Mã số thuế: 1201644782 - Đại diện pháp luật: Phan Chí Đông
Địa chỉ: Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH HỮU NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 1201641196 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Địa chỉ: Số 139, Ấp Bình Phú, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH SX TM DV THỰC PHẨM XANH

Mã số thuế: 1201634791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thọ
Địa chỉ: Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG SẢN SẠCH HUGOFARM

Mã số thuế: 1201619793 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 205 ấp Bình Phú, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG THANH LIÊM

Mã số thuế: 1201614643 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Khang
Địa chỉ: Số 9 ấp Binh Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH HOA LAN VIỆT MINH CHÂU

Mã số thuế: 1201591763 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Huy
Địa chỉ: 03 ấp Bình Khương 2, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DOANH NHÂN TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201583522 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Sao
Địa chỉ: ấp Bình Phú, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN NHƯ

Mã số thuế: 1201576596 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Mỹ
Địa chỉ: ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1201566446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Xuyên
Địa chỉ: ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHƯƠNG

Mã số thuế: 1201565763 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hằng
Địa chỉ: ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VICGA VINA

Mã số thuế: 1201547771 - Đại diện pháp luật: Cáp Thị Thái Ngân
Địa chỉ: Số 19 ấp Bình Quới, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM THANH ÁNH SÁNG CHÍ BỀNH

Mã số thuế: 1201534067 - Đại diện pháp luật: Võ Chí Bềnh
Địa chỉ: Số 417 ấp Bình Khương I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ TÂN PHÁT

Mã số thuế: 1201527373 - Đại diện pháp luật: Châu Thị Tầm Em
Địa chỉ: Chợ Bình Phục Nhứt, ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ĐỘI 3 ẤP BÌNH KHƯƠNG 1

Mã số thuế: 1201525295 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Trúc
Địa chỉ: 350 ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP NƯỚC SHNT BÌNH KHƯƠNG I

Mã số thuế: 1201524809 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ba
Địa chỉ: 620 ấp Bình Khương I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP BÌNH THỌ I

Mã số thuế: 1201524781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: 103 ấp Bình Thọ I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CUNG CẤP NƯỚC SHNT ẤP BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1201524936 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Định
Địa chỉ: 145 ấp Bình Phú, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI VUI

Mã số thuế: 1201455496 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Số 17 ấp Bình Khương II, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DNTN NGỌC DUY

Mã số thuế: 1200796528 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Duy
Địa chỉ: ấp bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1200646459 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Khương II, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1200356407 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Loan
Địa chỉ: ấp Bình Khương 2, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1200356277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Khương 2, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

UBND XÃ BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1200337348 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Dụng
Địa chỉ: Bình Khương I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN BÌNH PHỤC NHỨT

Mã số thuế: 1200277145 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Giãm
Địa chỉ: Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HÙNG.

Mã số thuế: 1200276913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: ấp Bình Phú, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM ANH.

Mã số thuế: 1200276938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hải
Địa chỉ: ấp Bình Khương I, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT THÀNH

Mã số thuế: 1200276906 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Bé Sáu
Địa chỉ: ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM XUYẾN.

Mã số thuế: 1200276769 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xuyến
Địa chỉ: Số 102, ấp Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang