Doanh nghiệp tại Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ĐẠT TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201625282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam Việt
Địa chỉ: 31/2 Tổ 1 ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV KDK

Mã số thuế: 1201607244 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Anh Khoa
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC ĐẠT.

Mã số thuế: 1200593165 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chung
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỘI ĐÔNG

Mã số thuế: 1200543608 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỘI ĐÔNG

Mã số thuế: 1200535565 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyền Giang
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HỘI ĐÔNG

Mã số thuế: 1200532596 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tiến
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI ĐÔNG

Mã số thuế: 1200531264 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẤP NƯỚC TÂN THỚI

Mã số thuế: 1200475789 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: ấp Tân Thới, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LAN HƯƠNG

Mã số thuế: 1200424142 - Đại diện pháp luật: Khưu Thị Cẩm Hương
Địa chỉ: ấp Khu phố, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HỘI ĐÔNG

Mã số thuế: 1200336344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang