Doanh nghiệp tại Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH CÂY XANH VƯỜN HUẾ

Mã số thuế: 3301707609 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: Thôn Thanh Vân, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG HÒA GREEN

Mã số thuế: 3301703227 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU THÔNG XANH

Mã số thuế: 3301657997 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TOÀN TIẾN

Mã số thuế: 3301653569 - Đại diện pháp luật: Phan Thúc Trực
Địa chỉ: Thôn Hộ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ TỔNG HỢP DƯƠNG HÒA

Mã số thuế: 3301522559 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tảo
Địa chỉ: Thôn Hộ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BITEXCO-TẢ TRẠCH (NỘP THAY NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 3301517478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Dương Hòa, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MAI LỄ

Mã số thuế: 3301500019 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Lễ
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG HOÀ

Mã số thuế: 3301212109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Vân, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BITEXCO - TẢ TRẠCH

Mã số thuế: 3300389576 - Đại diện pháp luật: Phan Râng
Địa chỉ: Thôn Hộ, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế